Fotboll Sthlm granskar: Så svarar fotbollen på Polisens nya förslag

Fotbollsklubbarna och SvFF ifrågasätter kraftigt Polisens nya förslag till handbok – dokumentet som ska ersätta villkorstrappan.

Det framkommer i de remissvar som skickats till myndighetens rättsavdelning, material som Fotboll Sthlm har tagit del av.

I denna artikel har vi sammanställt några av Polisens förslag till villkor vid ordningsstörningar – vilket innefattar publikneddragningar, stängd ståplats och så kallad utvidgad idrottsanläggning – samt svaren från Sef/SvFF.

Annons

Kritiken från fotbollsklubbarna mot Polisen är hård för stunden. Trots att myndigheten hållit en pressträff om att villkorstrappan har slopats tillämpas den kontroversiella modellen fortsatt på många håll, vilket har gjort att den seglivade konflikten har blossat upp igen.

Till nästa år ska det dock bli ändring, menar Polisen.

Dokumentet som ska ersätta villkorstrappan kallar myndigheten för handbok och den har legat ute på remiss hos ishockeyförbundet, RF, SvFF och Svensk Elitfotboll. Fotboll Sthlm har tagit del av svaren som kommit in till Polisens rättsavdelning. De olika parterna har svarat med synpunkter som ser minst sagt annorlunda ut.

RF och hockeyförbundet gav positiva och mycket korta svar via Lena Sahlin och Abbe Törsleff, vars förhållande till varandra resulterade i denna granskning.

SvFF och Sefs svar – som vi här kallar för ”fotbollen” – spänner däremot över många sidor och innehåller långa resonemang och ett stort antal ifrågasättanden. Fotbollen framför att de är positiva till att de får komma med sina synpunkter och understryker vikten av samverkan, men är till stora delar kritiska till innehållet i handboken.

Bland de generella synpunkterna framkommer att fotbollen vill få bort den kollektiva bestraffningen, effektivisera den individuella lagföringen samt att åtgärderna ska baseras på forskning och att Polisen ska utvärdera sitt arbete systematiskt.

Här är ett sådant svar som är undertecknat av Svensk Elitfotbolls Per Eliasson.I handboken har Polisen listat ett antal specifika förslag på villkor som kan bli aktuella vid ordningsstörningar.

Många av dem känns igen från villkorstrappan. Här nedan har vi sammanställt ett antal av Polisens förslag på villkor och fotbollens svar.


– Blockerade utrymningsvägar

Polisens föreslår att trapporna på ståplats ska hållas fria från besökare.

Fotbollens svar:– Inkastade föremål

Polisen föreslår att kastnät sätts upp framför ståplats.

Fotbollens svar:


– Tyg och flaggor

Polisen föreslår ett förbud mot material som man kan gömma sig under och som försvårar identifieringsarbetet.

Fotbollens svar:


– Stängd ståplats

Polisen föreslår att endast sittplatspublik ska tillåtas.

Fotbollens svar:


– Begränsa publiken

Polisen föreslår att det tillåtna åskådarantalet minskas.

Fotbollens svar:


– Utvidgad idrottsanläggning

Polisen föreslår att klubben ska ansvara för ett större område utanför arenan vid nästa hemmamatch om det har förekommit pyroteknik på läktaren.

Fotbollens svar: