Intervju med Stefan Hector: Narrativ, pyroteknik och prövande ansatser

Förvirringen och irritationen var stor på många håll efter Polisens pressträff i tisdags där myndigheten skulle reda ut hur de ska jobba med säkerhetsfrågorna runt fotbollen i framtiden.

Fotboll Sthlm fick en intervju med Noa-chefen Stefan Hector där vi försökte konkretisera vad Polisen vill och höra hur de svarar på kritiken som de har fått.

Stefan Hector kliver in genom dörröppningen. Den lilla konferenssalen har fyllts med journalisten från de flesta redaktioner som nu sitter och väntar på vad Noa-chefen har att säga.

Drygt ett dygn tidigare hade polisens nationella mediecenter skickat ut ett mejl där man bjöd in till en pressträff med ämnesraden “idrottsrelaterad brottslighet” till några av landets sportredaktioner.

Fotboll Sthlm var först inte med på listan, men efter att ha fått informationen lyckades vi sent bjuda in oss själva.

Stefan Hector har på sig full polismundering och ställer sig vid ett podium och börjar beskriva vad detta handlar om. Myndigheten vill informera om säkerhetsarbetet runt fotbollen och en 14 minuters utläggning påbörjas om villkorsgivning till arrangörerna, det vill säga klubbarna.

Hela utläggningen kan du se här

Stefan Hector säger också att det inte finns några bengaler på Uefas matcher och föreslår därför att SvFF i framtiden borde straffa klubbarna om det förekommer pyroteknik – vilket du läser mer om här.

När Stefan Hector satt punkt på sin redogörelse över polisens arbete väntar enskilda intervjuer där varje redaktion får möjlighet att ställa sina frågor.

Fotboll Sthlm hamnar sist i kölistan, men efter nästan tre timmars väntan får vi till slut chansen att gå fram till polischefen.

Du pratade under din utläggning om ett sanktionssystem, både ekonomiskt och sportsligt. Jag tolkar det som att dela ut böter till klubbarna vid ordningsstörning på läktaren. Hur skulle det gå till?
– Jag vet verkligen inte hur det skulle fungera. Vår ansats är att ansvarsförhållandena vid ett fotbollsarrangemang är på det sättet att arrangören har ansvar för säkerheten. Polismyndigheten har en mycket liten biståndsdel i dels villkorsgivningen, tillståndsgivningen men också det polisoperativa arbetet.

Hector glider ifrån ämnet något och börjar prata om vem som bär ansvar vid arrangemang.
– Talar vi enbart om bengaler så är det systematiska brandskyddsarbetet på arrangör och räddningstjänsten. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är tillsynsmyndighet för varor av brandfarliga och explosiva varor. Där tänker vi att fler kan ta ansvar.

Stefan Hector vill att Polisen ska uppdatera sin verktygslåda i kampen mot att få ner ordningsstörningar på arenan, framförallt i att reducera användningen av bengaliska eldar.
– Vi ser att en del av våra åtgärder fungerar väldigt väl, framförallt det polisoperativa arbetet har utvecklats väldigt bra. En del av våra verktyg upplever vi som trubbiga, det vill säga att vår villkorsgivning inte alltid träffar där vi vill att den ska träffa alla gånger. Då skulle det vara en ansats att titta utomlands där idrotten själv står för säkerheten i en högre andel och det skulle kunna vara sanktionssystem av ekonomisk eller sportslig karaktär. Jag vet verkligen inte.

Han tar ett djupt andetag och lägger till:
– Det jag vet är att det här är svår materia och man bör titta i andra länder och nya saker för att ta sig framåt. Jag uppfattar också att vi har en onödigt polariserad debatt i Sverige där jag tror att många är rädda för att ta del av den debatten. Då står polisen rätt ensamma i att förklara hur det här fungerar.

Du lyfter frågan om ett bötessystem på din pressträff. Då måste det ju vara något mer än dina personliga åsikter utan något som ni har bearbetat och kommit längre än bara tankar. Vad är det som du menar?
– I komplexa problem finns det sällan en checklista på hur du tar dig an problemen. Du får ha en prövande ansats där vi får titta på hur andra gör. Är det något för oss? Ja eller nej? Pröva och se.

Vilka länder menar du?
– Jag tänker på den beskrivningen jag fått att Uefa har ett sanktionssystem som är ekonomisk och sportsligt. Det är ett sätt att reglera för våra arrangörer. Sedan tänker jag inte att det är polisen som ska titta på detta utan idrotten själv.

Men ni ska ställa krav på förbunden att införskaffa ett bötessystem?
– Nej, ett uppslag.

Du vill att de ska göra det helt enkelt, en vilja?
– Ja, en vilja, ett uppslag, en tanke kring att hitta nya lösningar. Om vi anser att dagens lösningar är trubbiga får vi försöka hitta andra sätt att jobba. Antingen genom att komma på egna, vilket vi jobbar på hela tiden, men man kan också titta på hur andra gör.

Böter till klubbar är ingen oprövad metod. Det har vi ju testat förut här i Sverige. Det var något som togs bort för att det inte fungerade. 
– Jag kan inte bedöma det, för jag var inte med och har ingen kunskap om det. Det jag far efter är dels att idrotten tar ett större ansvar genom sitt förbund till exempel och det andra är den experimentella ansatsen.

Dagen innan polisens pressträff publicerade fotbollsmagasinet Offside en intervju med polisen, via mejl, där man ställde frågan kring pyroteknikens roll på svenska fotbollsläktare.

En del av polisens svar var:
”Samtliga internationella- och nationella aktörer som FIFA, IOK, Riksidrottsförbundet, samtliga europeiska polismyndigheter och nationella fotbollsförbund har en nolltolerans för icke tillståndsgiven pyroteknik. Forskning och akademiska studier har betonat dess hälsovådlighet.”

När Fotboll Sthlm vill få svar på vilken forskning och akademiska studier som svaret relaterade till  blir det snabbt dålig stämning i rummet.
– Polisen är inte expertmyndighet på brandfarliga och explosiva varor utan där förlitar vi oss på andra. Det kan vara FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), räddningstjänsten och andra aktörer. Vi kan i alla fall konstatera att de är så pass farliga att de inte får användas utan tillstånd. I så motto bedömer vi dem som farliga ur ett brandsäkerhetshänseende.
– Jag vill betona att polisens villkorsgivning syftar på att inte få in pyroteknik på arenan medan det räddande arbetet är det andra aktörer som genomför.

Jag läste en intervju som publicerades i Offside där polisen uttalade sig, ingen konkret person, och pratade om just bengaler. Vad är det för forskning och akademiska studier som menas här?
– Eftersom du hänvisar till en okänd polis så vet jag faktiskt inte. Jag vet inte vem som har svarat på detta och vad de relaterar till.

(Fotboll Sthlms anmärkning: Formuleringen om forskning och akademiska studier återkommer i Polisens egen kommunikationsplan. I protokoll från Polisens nationella idrottsforum den 29 augusti, som är undertecknat av Stefan Hector, tas intervjuförfrågan från Offside specifikt upp.)

Men bara idag när jag lyssnat på intervjuer som du gjort under eftermiddagen så hänvisar du till “utlåtanden från expertmyndigheter”. Vilka är det? 
– FOI får ändå sägas vara den främsta expertmyndigheten. Sedan är det MSB som har tillsynsansvaret överlag över brandfarliga och explosiva varor. Sedan har vi inom ramen för försvarsmakten och andra människor som just jobbar med dessa varor. Det är expertmyndigheterna.

Så dagens bedömning är gjord på de testerna som ni gjort tidigare inom polismyndigheten och FOI?
– Vi har inte gjort några tester. Lagstiftningen vilar på de här bedömningarna och då är vi inne på ett lagstiftningsarbete. Då är vi långt utanför polisens arbete.

Den här stämpeln på bengaler som ett stort problem, det är alltså utanför polisens område? Ni arbetar enbart för att få bort dem? 
– Vi ansvarar för att ge arrangören förutsättningar för ett säkert arrangemang. Det är värt att betona att det är säkerheten som är det huvudsakliga intresset, inte det faktum att det är olagligt. Det är inte så att vi bortser från det som är olagligt men allt har ett behov av proportionalitet. Vårt intresse i ordningslagen som inte är en brottsbekämpande lagstiftning är att ge arrangörerna förutsättningar för säkra arrangemang. Sedan underliggande bedömningar för säkerheten runt brandfarliga och explosiva varor är långt utanför polisen.

När Fotboll Sthlm frågar om svaren på Polisens egna bengaltester, bland annat det som gjordes i en container 2015 med uppseendeväckande provsvar, fortfarande gäller suckar Stefan Hector och himlar med ögonen.

Även en av presskvinnorna som står bredvid och spelar in hela intervju med sin diktafon suckar och ger ifrån sig ett “äh men…”, en antydan om att det räcker med följdfrågor.

– Nu får du lyssna på vad jag säger, säger Hector med aningen högre röst.
– Lagen om explosiva varor den reglerar just den här typen av varor. Den vilar på förarbete och propositioner och annat. Där har man undersökt vad som är farligt och hur ska det hanteras. Vad kräver särskild noggrannhet? Det är en lagstiftningsprocess långt utanför polisen.

Han fortsätter:

– Jag tror att det var MSB som ledde några tester kring rök och annat (för några år sedan). Däremot tror jag inte att de har fallit ut i några studier som duger som beslutsunderlag, det vet jag faktiskt inte.
– Detta med containrar är säkert något som skett, men jag har ingen aning om det. Våra ställningstagande vilar inte på om någon bränt en bengal i en container. Det är nog ett narrativ som uppstått någon annanstans.

I intervjun med Offside tryckte även Polisen på möjligheten att ansöka om att få tillståndsgiven pyroteknik. När Fotboll Sthlm frågar Stefan Hector är han inte insatt i hur en sådan ansökan går till.
– Det vet jag inte. Det är en väldigt teknisk fråga som jag inte har någon kunskap om.

Än så länge är det ingen som på riktigt fått tillstånd och det är ingen som ansöker heller? Det är en stängd dörr som ni ändå pratar om är öppen? 
– Ja, men jag har inte sakkunskap om förutsättningarna. Jag vet bara att det har med brandskydd att göra.

Du pratar om hur farligt det är med bengaler, samtidigt finns det en möjlighet att ansöka om tillstånd, något som ingen använder. Borde inte ni från Polisen titta närmare på en lösning och informera klubbar hur man ska ansöka och vad som krävs för att få tillstånd?
– Ja, men jag kan som sagt inte detta. Det är inte polisen som ansöker om detta och jag antar att arrangörerna inte kan vara okunniga på dessa omständigheter. Jag tänker om de har sett ett stort värde i detta så har de säkerligen övervägt det.

Inför pressträffen hade Fotboll Sthlm tagit del av mötesprotokoll från polisens nationella idrottsforum. Där framgår det att representanten för region Stockholm på ett möte den 29 augusti ”ser ett behov av diskutera frågan kring upplösande av tillställning”.

Hector förklarar bakgrunden så här:
– Det finns två olika tempus. Man kan avslå en match och säga att ni inte får arrangera detta. Sedan kan man under match upplösa tillståndet och säga åt all publik att de får gå hem. Under ordningslagen pratar man om “svårare oordning”, vilket legalt brukar beskrivas som våldsamma upplopp.
– Hypotetiskt om klacken i Kalmar gör sig skyldiga till våldsamma upplopp mot till exempel polis, då kan man som polis säga att den här offentliga tillställningen är upplöst. Det är fullt möjligt, men det ligger väldigt långt bort på skalan.

Är det något som varit aktuellt?
– Nej, jag har aldrig sett någon match där det varit aktuellt. Jag har aldrig under min poliskarriär sett att man varit i närheten av att upplösa en offentlig tillställning.

För en vecka sedan väckte en granskning av Dagens Nyheter reaktioner. Tidningen hade gått igenom mejlväxlingen mellan Djurgården och Polisen inför derbyt mot Hammarby, i vilken det framkom att Polisen gav som förslag till DIF att ingripa på läktaren – även om det råkade att förvärra säkerhetsläget – om det exempelvis förekom pyroteknik.

I måndags genomfördes tester på ett stängt Tingvalla IP i Karlstad som vissa tolkade som en hint om att Polisen menade allvar med sina planer. Nya Wermlands-Tidningen skrev om en övning på arenan med sju piketbussar och kravallutrustad polis som iförda gasmasker rusade upp på en läktare. Till tidningen berättar polisen Petra Andersson att det handlar om en övning och att det hela är supporterrelaterat.

Stefan Hector säger att inte vet något om övningen i Karlstad.
– Jag vet faktiskt inte vad det handlade om. Som nationell chef är min motpart fotbollsförbundet. Det är väldigt mycket som jag inte vet, det vill säga att det är regionalt som själva verkstaden är. Den kan se ut på olika sätt. Just nu i Stockholm ser verkstaden ut att man håller på att jobba med förberedelser inför derbyt. Verkstaden i Tingvalla kanske var att man hade en utbildningsdag som syftade på att kunna ingripa i en läktarmiljö, men jag vet inte.
– Jag tänker att mycket av polisens arbete handlar om, vid sidan av brottsbekämpandet, att öva eller att testa olika verksamheter. Förmodligen var det ett sätt att bli bättre på att arbeta på läktaren.

Vill ni öka er aktivitet på läktaren?
– Nej, vi vill minska den. Vi vill inte vara där överhuvudtaget för vi behöver poliser i helt andra områden än på arenorna. Det är därför jag återkommer till arrangörens möjlighet att ta ansvar på arenorna är vår största önskan.

Vill ni att arrangörerna ska vara mer aktiva uppe på läktaren?
– Det är svårt att säga generellt. Handlar det om en familjeläkare och att säga till någon som druckit för mycket och är otrevlig mot sin omgivning är det helt rimligt. Att genomföra ett ingripande i en stor och tätt risksupportermiljö så tror jag att behov och proportion inte riktigt går ihop. Men det är så många variabler så det går inte att svara på. Ska man rädda liv, ja absolut. Om någon tänder en bengal är det bättre att filma det och sedan ta den människan efteråt.

Under min väntan att få intervju Stefan Hector hinner jag läsa igenom mycket av alla reflektioner av pressträffen på sociala medier. Bland annat ser jag att Göran Rickmer, Hammarbys säkerhetsansvarige, gå hårt åt Hectors utläggning.

Även den ENABLE Sverige var tidigt ute och ifrågasatte Polisens budskap.

När Fotboll Sthlm lyfter bland annat Rickmers kritik och frågar hur en säkerhetsansvarig i en av Sveriges största klubbar och polisen kan stå så långt ifrån varandra får vi en lång förklaring av Stefan Hector.
– Ni får fråga säkerhetscheferna tänkte jag säga, men lite så, inleder han.

Han berättar utförligt hur polisens dialog med klubbarna är uppdelad i tre nivåer. Nationellt pratar myndigheten med förbundet, lokalt med klubbledningen och vid genomförandet samtalar polisens säkerhetschef med arrangörens säkerhetsansvarige.
– Sedan klubbens interna kommunikationskanaler är lite svåra att svara på. Varför de säkerhetsansvariga är okunniga är svårt att uttala sig begåvat om. 

Det Rickmer reagerade starkt på var din statistik kring att 33 procent av alla matcher har haft ett besvärligt ordningsläge?
– En viktig biståndsdel är att ha en bra uppföljning, något vi summerar när säsongen är slut. Jag bad om ett halvtidsresultat just nu och är utformad, till och med SEF samtyckte att den här utformningen var relevant. Vi har tittat på dessa siffror och det finns en skala på ordningsläget och sedan är det enkel matematik.
– Ungefär en tredjedel av alla matcher har haft en besvärlig ordningsstörning.

Stefan Hector hyllar sedan AIK:s säkerhetsarbete, detta trots att man strax före intervjun gått ut med att klubben fått kraftig neddragen publikkapacitet inför helgens derby.
– Nationellt är vi faktiskt rätt nöjda med arbetet hos våra arrangörer och de flesta sköter sig bra. Sedan är det ett par arrangörer som är återkommande, och jag säger inte att de är dåliga arrangörer, utan att de har svårare omständigheter än andra.
– Det kommer säkert inte vara ömsesidigt, men jag skulle vilja uttrycka min uppskattning för AIK som verkligen anstränger sig. De har en svår situation och anstränger sig mycket för att skapa säkra arrangemang. Det vet jag på grund av den dialog som varit inför derbyt.

Samtidigt som du står här och uttrycker en uppskattning till AIK sitter förmodligen klubbledningen och formulerar en överklagan runt villkoren. Det känns spontant som det finns en rätt uppenbar spricka i dialogen mellan klubb och polis?
– Det beror på vem man pratar med. Precis innan denna pressträff så pratade jag med vår kommenderingschef, han som för dialogen med AIK. Han säger att dialogen är välfungerande. Man är inte överens om allting, men den fungerar väl.

Hector menar att den offentliga dialogen inte ger hela bilden av vad som sägs mellan polis och klubb.
– Den intressanta frågan är egentligen: vad sägs i dialogen och vad sägs sedan externt? Jag tror att man kommunicerar en del för inhemskt bruk. Jag tror inte att den klubbledning som säger att vi håller med polisen och tycker att de är bra kommer att ha det så lätt. Jag uppfattar att budskapen kan skilja sig lite för olika forum.

LÄS MER. Oskar Månsson: Mest alternativa fakta på Polisens pressträff