Anders Norlen: Hammarby kan få problem inom två månader

Coronaviruset lamslår Fotbollssverige.
Vad innebär det för 08-klubbarna, sponsorer och tv-bolag om Allsvenskan skjuts upp eller ställs in?
Anders Norlen, energimarknadsanalytiker, DIF-supporter och självutnämnd fotbollsekonomiexpert, gästkrönikerar hos Fotboll Sthlm.

Här följer du Anders Norlens analyser på Twitter!

Coronaviruset förlamar inte bara Fotbollseuropa utan hela länder på olika kontinenter. Det har nog inte undgått någon att konsekvenserna för de Allsvenska klubbarna kan bli både djupa och långtgående. Tänkte försöka bena ut lite allmänna tankar runt finansiell krishantering som kommer av en makrochock och hur AIK, Djurgården och Hammarby står rustade för att hantera dem.

Först av allt: i en kris är ”cash king”. Allt handlar om att se till att man har pengar på kontot, framförallt om man inte har kassaflöde från sin normala verksamhet. Det kommer innebära att alla icke-kritiska kostnader samt investeringar kommer strypas omedelbart. 

Exempel på det såg vi nu under torsdagskvällen när Bosse Andersson meddelade att man avbryter jakten på en ersättare till Marcus Danielson. Liknande beslut tas just nu i alla klubbar runt om i Europa.

Den stora frågan är helt enkelt: hur länge klarar man av att bära sin fasta kostnadsmassa med begränsade intäkter?

Det tråkiga svaret: det beror på. Låt oss titta närmare på detta.

I. Publikintäkterna är det största förväntade bortfallet.

Den mest uppenbara intäktskällan som faller bort är givetvis publikintäkterna, som styvt sett står för mellan 33 och 55% av klubbarnas intäkter, eller mellan 42m (Djurgården) och 57m (Hammarby) under 2019. Ett frågetecken kvarstår runt hur man hanterar säsongskorten – återbetalar man förutbetalda kort eller låter man de förstärka likviditeten under 2020? 

Min hypotes är att supportrarna inte har mycket emot att ”låna ut” de pengarna till respektive klubb under 2020, vilket ger en likviditetsförstärkning på i runda slängar 25m (AIK, Djurgården) till 35m (Hammarby).

II. TV, sponsorer – vad händer?

Discovery hade sannerligen inte räknat med en global pandemi när de bjöd på rättigheterna till fotbollsallsvenskan så frågan blir hur de reagerar på detta. Det logiska vore att de stryper utbetalningarna till SEF om serien inte kommit igång, helt enkelt för att de rimligen inte har intäkter som matchar utgifterna.

Påverkan på Stockholmsklubbarna för 2020 torde bli rätt betydelsefull. AIK skulle i normalfallet få TV-intäkter på runt 27.5m, Djurgården 24.5m och Hammarby runt 20.5m (egna uppskattningar). Utan att veta hur avtalet (force majeur-klausuler etc) ser ut, så kan vi anta att utbetalningarna kommer bli strypta. Låt oss anta att de landar på 50% av det normala utfallet.

Låt oss för enkelhetens skull anta att 75% av sponsorintäkterna trots allt kommer klubbarna tillhanda under 2020 (mycket beroende på att faktureringen för sponsoravtal tenderar att gå ut under början av året), trots att en snabb inbromsning för ekonomin i stort rimligen kommer skapa betydande likviditetsproblem i stort sagt alla företag som är sponsorer till klubbarna.

III. Kostnaderna faller, men frågan är hur mycket.

Kostnader kan ha olika karaktärer – fasta eller rörliga. Personalkostnaderna för respektive klubb kommer trimmas genom permitteringar av kanslipersonal, då man inte kan strypa lönebetalningarna till spelare under kontrakt. Övriga kostnader relaterade till arrangerandet av matcher, resor till bortamatcher etc. kommer även de se en trimning. 

Vi vet inte vad detta är för Djurgården och Hammarby, men AIK hade totala kostnader för ”matchomkostnader” på 17.2m 2019. I tillägg hade man resekostnader på 7.4m (2.8m 2018), men styvt räknat 15m i kostnader för arrangemang som man förmodligen kan häva.

Runt lönekostnaderna kommer staten inom kort låta arbetsgivare släpa på inbetalningar av sociala avgifter för att stärka likviditeten hos företag i Sverige. Vi antar att personalkostnader blir 75% av lönekostnaden för 2019, där vi helt ignorerar sociala avgifter.

IV. Fordringar blir skakiga när allting skakar.

Alla tre Stockholmsklubbarna har varit lyckosamma med spelarförädling och på att surfa på den transfervåg som rullat runt fotbollsvärlden de senaste 7-8 åren. Baksidan med transferintäkterna är att de generellt sett (Danielson till Dalian undantaget) betalas över ett antal år. Per den 31 december 2019 hade AIK relativt lite utstående fordringar på motparter i samband med spelarövergångar (1.9m), medan Djurgården sitter med ”upplupna intäkter” på 6.4m och Hammarby har 20.1m utstående.

Motparterna kommer gå igenom precis samma process som Stockholmsklubbarna när det gäller att dra på betalningarna för dessa skulder, vilket givetvis påverkar likviditeten hos framförallt Hammarby negativt under 2020. 

Personligen tror jag att den krisen vi ser nu kan vara punkten där transferboomen stoppar (för den här gången!) men det kommer kräva ett separat inlägg. Oavsett så kommer det påverka de övergripande strategierna hos Stockholmsklubbarna, men vi återkommer i den frågan.

I uppställningen nedan antar jag att dessa skulder inte kommer regleras under 2020, samt att noll nya transfers genomförs under året.

Om vi ger oss på att göra någon slags simpel uppställning för att se hur likviditeten skulle kunna se ut:

Slutsatsen med dessa väldigt förenklade antaganden är att Djurgården står bäst rustade för att klara en försenad eller inställd serie, då man med nuvarande kassareserver bör kunna klara sig till årsskiftet. Givet att man fått betalt för Danielson bör man kunna stå betydligt längre än så.

AIK bör även de med nuvarande likviditetssituation kunna härda ut under ytterligare närmare tio månader.

Hammarbys betydligt svagare likviditet lyser igenom här och med antagandena ovan ser det ut som att man får problem inom bara två månader. Notera dock att bolaget förmodligen kan fortsätta finansiera sig genom antingen banklån eller lån från moderföreningen. 

Jag tror inte att någon av Stockholmsklubbarna på allvar kommer hamna i en situation där konkurs är en realitet. Det finns tillräckligt med finansiärer i supporterleden för att se till att en sådan situation knappast kommer uppstå.

Men det ser ut att bli tuffare tider framåt.

Det är inte bara i hockey som det går undan.