Månsson: ”Så mycket kostade Kristoffer Olsson – enligt experten”

BLOGG. Hur mycket betalade Krasnodar för Kristoffer Olsson – egentligen? Och vad innebar det för AIK?

Annons

Ja, det är inte så lätt att reda ut som man kanske kunde tro. Som tur är har jag tagit hjälp av Kristof Vogel, also known as Osynliga handen.

Bakgrunden kan ni. Koffe såldes till Krasnodar i början av januari och enligt Expressen, vars uppgifter sedan spred sig till resten av medierna, låg övergångssumman strax under 50 miljoner kronor.

Nu har vår vän Kristof Vogel satt tänderna i AIK:s nyligen släppta Q1-rapport för att se hur det ligger till med den saken och vad AIK får ut av affären. Vogel mejlar följande till oss på Fotboll Sthlm:

AIK klassificerar sina spelarförsäljningar. Från klass I till klass VI (skala 1-6). Den är baserad på nettoresultatet för respektive transfer enligt nedan klassificering.

Klass I 0 till 2.5mkr
Klass II 2.5mkr till 5mkr
Klass III 5mkr till 10mkr
Klass IV 10mkr till 20mkr
Klass V 20mkr till 40mkr
Klass VI 40mkr till 70mkr

Under det första kvartalet såldes två spelarkontrakt, Robin Jansson (klass II) samt Kristoffer Olsson (klass V) och nettoresultatet för de två försäljningarna tillsammans blev 25.2 miljoner kronor.

Robin Jansson transfern borträknat betyder det med andra ord att nettoresultatet för Kristoffer Olsson affären landade mellan 20.2 miljoner kronor och 22.7 miljoner kronor.

Men det visar varken transfersumman eller hur mycket pengar AIK får för transfern efter avbränningar.

När Kristoffer Olsson rekryterades till AIK inför 2017 års säsong så betalade man 10 miljoner kronor till FC Midtjylland. Kontraktet med Olsson skrevs på fyra år.
AIK aktiverade de 10 miljonerna som en immateriell tillgång på sin balansräkning som skulle skrivas av under fyra års tid med 2.5 miljoner kronor per år.

Under de två åren som Olsson spelade i AIK hann klubben således skriva ner 5 miljoner kronor av tillgången. De 5 miljoner kronor som återstod fick AIK således dra av i sin helhet när man beräknade nettovinsten för försäljningen till Krasnodar. Däremot är de fem miljonerna inget kassaflöde som lämnar AIK. De är rimligen redan betalda till FC Midtjylland sedan tidigare.

Det betyder att AIK får mellan 25.2 miljoner kronor och 27.7 miljoner kronor för försäljningen, efter avbränningar till agenter och vidareförsäljningsersättning FC Midtjylland.
Totalt har AIK med andra ord fått 30.2 miljoner kronor från spelarförsäljningar under det första kvartalet (Robin Jansson värde på balansräkningen var rimligen nära noll).

Men AIK har inte fått alla dessa pengar på en gång. I kvartalsrapporten skriver bolaget att betalningarna har delats upp i flera olika omgångar vilket innebär att AIK Fotboll kommer att erhålla ytterligare medel i kommande kvartal. Om man tittar i kassaflödesanalysen så skriver AIK att man har fått 13.69 miljoner kronor från försäljning av immateriella tillgångar. Det betyder att man under de kommande kvartalen kommer att få ca 17 miljoner kronor för dessa två affärer. De 17 miljonerna finns redovisade på balansräkningen som en kundfordran.
När de pengarna väl betalas så påverkas vare sig klubbens intäkter eller resultat. De är ju redan inkluderade till de 25.2 miljonerna i nettoresultatet från spelarförsäljningarna.
Däremot förändras tillgångssidan på balansräkningen. Fordringarna minskar med 17 miljoner kronor och de likvida medlen (kassan) ökar med detsamma.

Det är naturligtvis fullt möjligt att AIK har förhandlat fram prestationsbaserad ersättning samt ersättning vid en eventuell vidareförsäljning. Skulle något av dessa inträffa och generera pengar till AIK så kommer det att redovisas som en intäkt i det kvartal som det inträffar.

Till sist kan man uppskatta hur mycket bruttosumman för Kristoffer Olsson-transfern kan tänkas ha landat på vilket helt beror på hur mycket de inblandade parterna hade rätt till.

Med 20% till FC Midtjylland och agenter så borde Krasnodar ha fått betala inom spannet 32 och 35 miljoner kronor.
Med 25% till FC Midtjylland och agenter så borde Krasnodar ha fått betala inom spannet 34 och 37 miljoner kronor.
Med 30% till FC Midtjylland och agenter så borde Krasnodar ha fått betala inom spannet 37 och 40 miljoner kronor.
Med 35% till FC Midtjylland och agenter så borde Krasnodar ha fått betala inom spannet 40 och 43 miljoner kronor.

FOTO: Bildbyrån