UPPLÅST: Förlusterna och storbråken i Huski Chocolate

För mindre än ett och ett halvt år sen var Huski Chocolate företaget som skulle skriva om sponsormarknaden i svensk fotboll för alltid. 

Nu kan Fotboll Sthlm berätta att bolaget dras med omfattande förluster, direkt beroende till fastighetsbolaget Kvalitena och styrelsebråk som letat sig hela vägen till tingsrätten. 

✓ Granskningen som publicerades i juni är en av våra favoriter från året som vi tillfälligt har låst upp

Annons
Gameinsight desktop image

I februari 2021 offentliggjorde Hammarby det, enligt klubben själv, “största och mest omfattande” sponsoravtal som ingåtts i svensk klubblagsfotboll. Samarbetspartnern var Huski Chocolate, ett litet företag som var okänt för den breda massan och vars produkter knappt gick att få tag på i Stockholm.

Hur lilla Huski Chocolate, som knappt omsatte 2,8 miljoner kronor kunde lyfta bort Jobman från Hammarbys bröstplats, förklarades av Huskis vd Linus Wessman med “stora och långsiktiga investerare som också ser stora fördelar och möjligheter i ett samarbete med klubben”. En av dessa identifierades i en granskning i Sportexpressen som Mikael Andersson, grundägare och majoritetsägare i fastighetsbolaget Kvalitena.

Varför Mikael Andersson, som i media kallats både Mr. Big Spender och Kungen av Rinkeby, låg bakom ett samarbetsavtal med ett chokladdrycksföretag och Hammarby Fotboll, ville varken Hammarby eller Huski Chocolate svara på några frågor om. Henrik Kindlund konstaterade bara följande när Sportexpressen frågade honom om:
– Det är klart att vi vet att Mikael Andersson finns i bakgrunden

I en dom som offentliggjordes i onsdags, och som först skrevs om i Sportexpressen, kommer mer om hur relationen mellan Kvalitena och Choki AB, bolaget som säljer Huski Chocolate ser ut i praktiken.

I KPMG:s utlåtande finns summorna som Choki AB betalat ut till de idrottslag man sponsrar. Sponsoravtalen har “finansierats av Kvalitena”, skriver revisionsbyrån.

Huski Chocolate har varit offensiva i sin marknadsföring. Chokladdrycksföretagets logga pryder inte bara Hammarbys matchtröja, utan även Millwall FC:s, Formel 1-laget McLarens bilar och uniformer samt Indycarföraren Marcus Ericssons bil. I ett revisorsutlåtande från revisionsbyrån KPMG, som Choki AB begärt ska låta göras, slås det fast att kostnaderna för sponsoravtalen, sammanlagt 219,5 miljoner kronor, betalas av Kvalitena.

Kvalitena har hjälpt Choki ekonomiskt genom att betala fakturor som ställts till chokladdrycksföretaget. Bilden kommer från bevisuppgift i klandermålet som tingsrätten avgjort till Chokis nackdel.

Kvalitena har även betalat Choki AB:s löpande kostnader. I KPMG:s utlåtande nämns en summa på 18 till 20 miljoner som Choki AB lånat ut och i ett anförande från jurister som företräder Stanton Barrett, en amerikansk minoritetsägare i Choki AB, nämns fordringar på 100 miljoner kronor. I ett svaromål till bolagsverket beskriver Choki AB:s jurister att Kvalitena “stöttat Choki genom rena penninglån, kapitaltillskott samt att Kvalitena betalat fakturor som varit ställda till och som rätteligen skulle ha betalats av Choki”. 

Marknadsföringskostnaderna har inneburit stora förluster för Huski Chocolate. I den senaste årsredovisningen, över perioden första juli 2020 till sista juni 2021, redovisas en förlust på minus 59 miljoner kronor. Själva resultaträkningen landade på minus 81 miljoner kronor, där de största kostnaderna kom från punkten “Övriga externa kostnader”.

Verksamhetsåret dessförinnan, som löpte mellan första juli 2019 till sista juni 2020, gick man 54,7 miljoner kronor back. Och verksamhetsåret innan det, första juli 2018 till sista juni 2019, backade man 24,6 miljoner. 

Choki AB:s omsättning har aldrig varit större än 5,3 miljoner kronor. Det senaste verksamhetsåret hade den sjunkit till strax under 3 miljoner. Det årets förlustresultat på minus 81 miljoner kronor innebar att företagets förlust var hela 27 gånger omsättningen. 

Kvalitenas finansiering har varit livsviktig, inte bara för Huski Chocolates sponsring, utan också för företagets överlevnad. Den 8 maj 2020 genomfördes en kvittningsemission inom bolaget, där en skuld på nio miljoner till Kvalitena betalades genom att fastighetsbolaget fick fler aktier i Choki. Utan den fanns en hög risk för att Choki AB skulle rört sig mot konkurs, enligt KPMG:s utlåtande: företaget “hade varit på obestånd utan ytterligare tillskott från ägarna. Detta gäller oaktat att sponsorkostnader finansieras av Kvalitena”. 

För att Choki ska kunna fortsätta betala sina skulder och betala ut sponsorpengar är man alltså beroende av Kvalitena. Alla i Chokis styrelse är inte helt bekväma med det upplägget. I ett affidavit från 2020, som Stanton Barrett, minoritetsägare i Choki AB och Huski Americas, lämnade in till domstolarna i Idaho berättar han att han uttryckt oro över upplägget.

“Jag tog också upp att situationen med avtal som var finansierade av Kvalitena men skrivna i Chokis namn var en enorm risk. Vad skulle hända ifall Kvalitena hade problem med med att betala och Chokis namn stod på kontraktet, det skulle ödelägga vårt företag totalt”, skrev Stanton Barrett i affidavitet.

I ett mail från 8 april 2020 mellan Stanton Barrett och Chokis övriga styrelseledamöter – Linus Wessman, Harald Pousette, Robin Hallberg och Seth Lieberman – ber Barrett om klargöranden om finansieringen av Chokis sponsoravtal. I ett senare mail från Barretts jurister beskrivs att Choki hade fått ett lån på först nio miljoner kronor och ett tillskott på 55 miljoner kronor och Stanton föreslog att en oberoende revisor skulle se över företagets finanser. 

Den 22 april 2020 svarade Choki AB:s Seth Lieberman att företaget hade genomfört en kvittningsemission och betalat en skuld till Kvalitena med aktier. Därmed hade Stanton Barretts aktieinnehav sjunkit från 10 procent till 8,31 procent, varför han förlorade viktiga minoritetsrättigheter och inte hade rätt att åberopa en revisor. 

Liebermans version stämmer inte med övrig dokumentation Fotboll Sthlm tagit del av. I ett domslut som kom i onsdags, där Choki AB förlorade ett mål om klander av bolagsstämmobeslut mot just Stanton Barrett framgår att kvittningsemissionen ägde rum först 8 maj 2020. Det innebär att Stanton Barrett i april hade rätt att begära en revisor. 

Hammarbys marknadschef Patrik Blomquist menar att Chokis förluster och internkonflikter inte påverkar de sponsoravtalen som föreningen ingått.
– Det påverkar oss inte alls. Vi känner oss trygga i de garantier vi har i avtalen med Huski Chocolate, säger Patrik Blomquist.

Är Huski trovärdiga när de måste ta hjälpt av ett externt bolag för att kunna finansiera sina sponsoravtal?
– Vi känner oss trygga i det avtal vi har med Huski Chocolate utifrån de garantier som finns i avtalen. De är mycket nöjda med samarbetet med oss och vi är nöjda med dem. Utöver det har jag inga andra kommentarer. Vi kommenterar inte våra sponsoravtal, det är sekretessbelagda avtal. Men vi är mycket nöjda med det avtal vi har och Huski är mycket nöjda med det samarbete de har med Hammarby Fotboll. 

Intrycket man får som utomstående är ändå av stora förluster och beroende till ett annat bolag?
– Det är ingenting som påverkar oss. De sköter sina åtaganden mot Hammarby Fotboll och vi sköter våra åtaganden mot dem, utifrån de villkor som finns i avtalet. 

Fotboll Sthlm har sökt styrelseledamöterna och delägarna i Choki AB, Stanton Barrett, Fredrik von Essen, Robin Hallberg och Seth Lieberman, som alla avböjt att kommentera.