”Det var ett svagt resultat” – sex frågor om Hammarbys ekonomi

Hammarbys bokslut har kommit. Vi tog hjälp av Kristof Vogel, som driver fotbollsekonomibloggen Den osynliga handen, för att reda ut hur det står till med Bajens ekonomi.

Annons

Hammarby gick 9,2 miljoner plus för 2018. Vad sticker ut i årsredovisningen, tycker du?

Tittar man isolerat på dotterbolaget Hammarby Fotboll AB som driver A-lagets verksamhet och där den absolut största risken i verksamheten ligger, så gick det med förlust under 2018. Lite drygt en miljon kronor med en omsättning på strax under 120 miljoner. Intäkterna från publik ökade med fyra miljoner kronor, närmare tio procent. Sponsorintäkterna ökade med 20 procent, eller fem miljoner kronor. Däremot var det inte någon lönsam tillväxt. Verksamhetens kostnader och övriga kostnader ökade med tolv miljoner kronor jämfört med föregående år. Utöver det ökade personalkostnaderna med närmare en miljon kronor och avskrivningarna på förvärvade spelarkontrakt ökade med 0,8 miljoner kronor. Det var ett svagt resultat anser jag.

Omsättningen ligger på 136 miljoner. Hur står det sig i ett allsvenskt perspektiv?

Det står sig väl i ett allsvenskt kontext, framför allt om man tittar enskilt på publikintäkter och sponsorintäkter. Där är man tredje störst i Allsvenskan, strax bakom AIK men en bra bit bakom Malmö FF. Det ger en bra bas att stå på med relativt jämna kassaflöden över året. Hammarby säljer dessutom mycket säsongskort vilket innebär att lite drygt tio procent av 2019 års intäkter fanns i kassan innan året ens hade börjat.

41,7 miljoner kronor i eget kapital. Vad innebär det i det här fallet?

Att av koncernens 110 miljoner i tillgångar är 42 miljoner finansierat med eget kapital, en soliditet på 38 procent. Vilket är lägre än både Djurgården och AIK. Tittar man däremot på Hammarby Fotboll AB där – vilket jag tidigare nämnde – den stora risken ligger, så är det egna kapitalet inte större än 14,5 miljoner kronor. Med totala tillgångar som uppgår till ett bokförd värde av 48 miljoner kronor ger det en soliditet på 30 procent. Ett företag med hög soliditet har som regel bättre motståndskraft mot eventuella motgångar.

Annons

Hur gick det på transfermarknaden i fjol?

Fotboll AB sålde kontrakt för 12,8 miljoner kronor under 2018, jämfört med 11,8 miljoner kronor under 2017. Föreningen som driver ungdomsfotbollen och dagverksamheten för 0,5 miljoner kronor (0,65 mkr 2017).
Fotboll AB förvärvade också spelarkontrakt från andra klubbar till en summa av 7,3 miljoner kronor under 2018 (under 2017 köpte man för 7.1 miljoner kronor). Dessa förvärv kostnadsförs inte direkt utan aktiveras som en immateriell tillgång på balansräkningen och skrivs av över kontraktslängden. 2018 års avskrivningar på spelarkontrakt uppgick till 3,7 miljoner kronor (2,9 mkr 2017). Det betyder att transfernettot i Fotboll AB blev plus 9,1 miljoner kronor (12,8 minus 3,7), jämfört med 8.9 miljoner 2017.

Vilken klubb har bäst ekonomi av AIK, Djurgården och Hammarby?

Det är en komplex fråga och beror på vilka nyckeltal man tittar på. Alltså hur man definierar ekonomi. Tittar man på lönsamhet som till exempel avkastning på totalt kapital så var hade Djurgården bäst under 2018, Hammarby på andra plats och AIK på tredje. Mäter man i soliditet, det vill säga ett mått på risk är AIK bäst och Hammarby sist av de tre. Tittar man på sportslig effektivitet, det vill säga prestation i förhållande till förväntad tabellplacering givet storleken på personalkostnader samt investeringar i spelarkontrakt så var Hammarby bäst under 2018, strax före AIK och Djurgården på en tredje plats.

Vad behöver Hammarby utveckla?

Hammarby behöver fortsätta växa. Däremot behöver man växa med en större lönsamhet för att på så sätt förstärka balansräkningen som är svag. Under de två senaste åren har omsättningen i Fotboll AB ökat med 20 procent. Personalkostnaderna har ökat med 30 procent. Soliditeten har minskat från 50 till 30 procent.

Elfsborg som under en lång tid har arbetat med olika KPI:er (Key Performance Indicator) har ett riksmått som de kallar för konsolideringsgrad. Det är eget kapital dividerat med personalkostnader och Elfsborg har haft 50 procent som en riktlinje (efter två ekonomiskt dåliga år i Borås är Elfsborgs konsolideringsgrad nere på 32 procent).
Hammarby Fotboll AB:s konsolideringsgrad har minskat från 30 procent till 23 procent under de senaste två åren.

Med andra ord har risken i verksamheten ökat under de senaste åren. Under januari har Bajen sålt Björn Paulsen och Neto Borges, eller deras kontrakt, för att vara korrekt. Hammarby skulle må bra om man kunde spara undan en del av de pengarna. Det blir en utmaning: Dels är förväntningarna på laget är högre ställda i år, dels spenderar konkurrenterna mycket pengar på sina trupper just nu vilket driver upp priset på sportslig framgång.