Motion om polisen fick avslag: ”Tror de har missförstått”

Polisens strategier kring den svenska fotbollen var föremål för debatt i riksdagen.
Men motionen om en genomlysning av myndighetens arbetssätt fick avslag.
– Jag tror att många har missuppfattat denna fråga, Lorentz Tovatt (MP), en av motionärerna, till Fotbollskanalen.

Annons

Polisens arbetssätt runt fotbollen var en het potatis i fjol. Inte minst den så kallade villkorstrappan stod i fokus.

Under hösten lämnade tre miljöpartiser in en motion till riksdagen som föreslog en ordentlig utvärdering av myndighetens arbete i samband med fotbollen. Motionärerna argumenterade för att klimatet har förbättrats under många år tack vare dialog och samverkan, men att att polisen hårdföra strategier på sistone har förvärrat situationen.

På onsdagen talade motionären Lorentz Tovatt om ämnet i riksdagen.
– Polisens metoder behöver ses över i grunden, annars bidrar de själva till den otrygghet som de säger sig vilja bekämpa, sa Tovatt.

Motionen fick dock avslag då den röstades ned i riksdagen. Lorentz Tovatt är besviken, men kommer att jobba vidare med ämnet.

“Det är förstås tråkigt att vi inte fått något gehör från fler partier. Jag tror många har missuppfattat denna fråga. Vi har gått från att vara ett föredöme till att konfliktnivåerna trappas upp. Det löser vi genom mer dialog, inte mindre. Jag kommer i vart fall fortsätta driva frågan”, skriver Lorentz Tovatt i ett mejl till Fotbollskanalen.

Annons

Foto: Bildbyrån