Polisens uppmaning efter Bajens kritik: ”Överklaga våra beslut”

Hammarby riktade i helgen hård kritik mot polisen efter att klubben försökt få fram en anledning till sina publiknedskärningar.
När man väl fick ut dokumenten var de oläsliga på grund av polisens sekretess.
– Det är svårt att dra några slutsatser från ett dokument som är helt maskerat på det sättet, medger Ola Österling som jobbar på Stockholmspolisens pressavdelning. 

Annons

I båda Hammarbys hemmamatcher hittills i Svenska Cupen har man fått neddragningar av den totala publikkapaciteten av polismyndigheten. Motiveringarna för besluten har nått klubben först dagarna efter att matchen spelats, och dessutom har dokumenten varit kraftigt maskerade med hänvisning till till en paragraf som rör ”rikets säkerhet”.
– Numera är det en vana med maskeringar, tyvärr ser dokumenten ut så här nuförtiden. Vi försöker att hålla en dialog med polismyndigheten om vilka åtgärder som vi tillsammans ska vidta i och med att polisen ser det som att vi inte räcker till. Någonstans måste vi kunna se de grundläggande skälen till publikneddragning, men vi får inte tillbaka någon information, sa Göran Rickmer, evenemangsansvarig i Hammarby, till Fotboll Sthlm.

När Fotboll Sthlm når Ola Österling, från Stockholmspolisens kommunikationsavdelning har han tagit del av de maskerade dokumenten och medger att det utifrån kan se märkligt ut. Han poängterar att det inte är han själv som gjort sekretessprövningen, utan att det är någon annan anställd inom polisen som gjort tolkningen att ärendet faller in i kategorin “rikets säkerhet”.
– Det finns sekretessgrunder som är paraplyer för ett antal olika företeelser. I detta fall har den person som gjort prövningen kvalificerat dokumenten inom detta. Jag har inte dokumenten i min hand, men jag har sett maskeringen och den är omfattande, det kan även jag konstatera, säger Österling.

När du såg dokumentet som Hammarby fått ta del av, tyckte du att det såg rimligt ut?
– Ja, det är en bra fråga. Det blir svårt att dra några slutsatser i ett ärende som är maskerat i en sådan omfattning.

Vad är det som är hemlighetsstämplat?
– Jag kan inte svara på vad den personen som gjort sekretessprövningen har grundat sitt beslut på, eftersom det inte var som gjorde den. Jag har respekt för det här beslutet, men sedan är det svårt att dra några slutsatser från ett dokument som är helt maskerat på det sättet.

Det är totalt omöjligt som läsare att dra några slutsatser av detta dokument, precis all information är maskerat?
– Nej, det håller jag med om. Man får överklaga den här sekretessprövningen och få ut dokument som faller under offentlighetsprincipen. Då får man ett domstolsbeslut på den sekretessprövningen.

Du uppmanar alltså klubbarna att överklaga detta?
– Ja, det gör jag. Det är så man gör inom en demokrati och det har gjort vid ett flertalet tillfällen och då kommer domstolsprövningar från den administrativa domstolsväsendet. Därför uppmanar jag klubbarna att verkligen överklaga då villkorstrappan inte i någon stor omfattning är rättsligt reglerad, utan vi uppmanar därför att få de här företeelserna prövade så vi får rättsliga regler att förhålla oss till. Den viljan gäller för både arrangör och polis.

Ola Österling medger att det är ett problem att tillstånd med besked om publikneddragning kommer efter matcherna. Men han ser heller inte en lösning på det hela.
– Det är absolut rimligt att arrangören får detta besked innan matchen med all information. Samtidigt vet jag att de som formulerar tillstånden för tillställningen och arrangören, de kommunicerar in i det sista med synpunkter på säkerhetsplaner. Det bollas fram och tillbaka, till och med efter matchstart. Där ställer polismyndighetens jurister ett antal krav som de anser är frågetecken i säkerhetsplanen, där man vill att vissa saker ska utvecklas på vissa punkter. Mailkonversationerna mellan arrangör och polismyndigheten brukar generellt pågå in i det sista.

I det här fallet har arrangören upplevt att polisen inte samverkat med dem. När det kommer till säkerhet, borde inte klubben involveras i det förebyggande säkerhetsarbetet?
– Jo, men de som uppför våra tillstånd upplever nog att de ställer ett antal krav, sedan får arrangören naturligtvis ha ett antal synpunkter på detta som polisen ska försöka hörsamma. Till slut kommer man bevisligen till en punkt där man inte är överens om hur säkerhetsarbetet ska bedrivas, men jag kan inte svara exakt då jag inte har koll på det specifika ärendet.

Det är svårt för en arrangör att komma med synpunkter på motiveringen när beskedet om varför saker och ting sker kommer först några dagar efteråt?
– Ja, det beror på lite hur man ser det. Om myndigheternas krav inte upprätthålls, utan att man istället kommer med motfrågor på det, då kommer det bli en utdragen process. Polisen är en förvaltningsmyndighet och måste följa förvaltningslagens bestämmelser, det är inte den rappaste lagen hela tiden. När vi drar ut på tiden som i det här fallet, då kan det se konstigt ut, men eftersom polisen måste följa vissa bestämmelser kring hur svaret ska hanteras blir det på det här sättet.

Kommer det att se ut så här även i framtiden?
– Jag hoppas inte det, men det är inte något som jag utesluter. Samtidigt är det inte någon som tjänar på att arrangören får bestämmelsen i efterhand.

Men hur har vi hamnat här egentligen? Klubbarna försöker att få igång en dialog med er på polisen och ni skickar maskade dokument tillbaka. Det går väl inte att få igång en samverkan när informationsflödet inte gäller för båda parter?
– Jag kan konstatera att i grunden är inte arrangörerna och polisen överens om villkorstrappan. Det är det som allt bygger på.

Under den senaste tiden har ett antal nyckelpersoner i 08-klubbarna återkommande sagt Fotboll Sthlm att man upplever att det inte finns någon pågående dialog med polisen kring villkorstrappan. Ola Österling har en annan syn.
– Både polisområdet Syd (samverkan med Hammarby och Djurgården), samt polisområdet Nord upplever att kommunikationen är ganska bra idag. Däremot är man inte överens med klubbarna om sakfrågorna, det vill säga villkorstrappan. Samverkan i sig löper på bra.

Om ni upplever kommunikationen på det sättet och villkorstrappan kvarstår, då lär vi ha en liknande situation under året 2020 som under säsongen 2019?
– Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Vi kommer att göra det som vi kan för att hålla kommunikationen uppe. Polismyndigheten vill vidarehålla en givande kommunikation där vi också ska vara ett stöd för klubbarna. Det kommer vi att försöka att vara även om det blir en pedagogisk utmaning att förklara på vilket sätt vi ska vara det stödet när vi samtidigt skickar ut de här dokumenten som är ganska hårt maskerade.

LÄS MER. Polisens beslut irriterar Bajen: ”Inga Hamilton-dokument”

Foto: Bildbyrån / Sara Brynedal, Polisen