Djurgården vann i Kammarrätten: ”Idag kan svensk fotboll fira”

Djurgården fick rätt mot polisen i Kammarrätten.
Det innebär nya villkor för arrangörens ansvar kring pyroteknik.
– Det är ett principiellt viktigt och vägledande beslut som Kammarrätten har meddelat, säger Djurgårdens säkerhetsansvarige Mats Jonsson till Expressen.

Annons

I våras överklagade Djurgården ett av polisens arrangörsvillkor som handlade om vem som bär ansvar för införsel av pyroteknik på arenan. Klubben menade att villkoret var otydligt formulerat och inte följde svensk lagstiftning. Förvaltningsrätten avslog överklagan, men nu har Kammarrätten gått på Djurgårdens linje.

”Kammarrätten har i sin prövning kommit fram till att samma krav på tydlighet som ställs på tillsynsmyndigheters förelägganden och förbud även bör gälla för villkor som meddelas av Polismyndigheten med stöd av 2 kap. 16 § ordningslagen. Enligt kammarrätten uppfyller det aktuella villkoret inte kravet på tydlighet. Kammarrätten har därför beslutat att villkoret ska upphävas” skriver Kammarrätten i ett pressmeddelande.

Mats Jonsson, säkerhetsansvarig i Djurgården, är mycket nöjd med Kammarrättens beslut.
– Ur ett ordningslagsperspektiv kan det ha effekter. Det handlar i så fall om att det ska villkoras åtgärder i stället för att uppnå effekter. Vi har väldigt svårt att uppnå effekten att man inte får vara drogpåverkad, berusad eller tar med pyroteknik. Det här handlar mer om att polismyndigheten måste konkretisera sig så att det är tydligt för mig som arrangör vad som förväntas, säger Jonsson till Expressen.

Eftersom våra inhemska fotbollsserier är slut kommer de nya villkoren träda i kraft till nästa år. Vad det får för effekt för den omdiskuterade villkorstrappan återstår att se.
– Villkorstrappan handlar mer om att villkora om åtgärder snarare än att uppnå effekter. Det är definitivt viktigt ur den aspekten att vi ska enas om att vi ska fundera över hur vi ska agera och vilka åtgärder vi ska vidta för att komma till rätta med en känd problembild. Svårare än så är det inte. Svensk fotboll har en snarlik uppfattning om det, säger han.

Foto: Bildbyrån