Brandmannen: ”Den fackliga kampen pågår hela tiden”

”Vi måste prata ihop oss på arbetsplatserna. Det är vi som är facket. Vi vet vilka frågor som måste lyftas. Annars överlåter vi att arbetsvillkoren bestäms av arbetsgivaren.” Det säger brandmannen Joakim Ekholm.

Den här artikeln är en annons från fackförbundet Kommunal

Joakim Ekholm är brandförman och har arbetat på Storstockholms brandförsvar sedan 2002.
– Jag är med i Kommunal eftersom de kan påverka allt som berör kollektivavtalet – från arbetsrättsliga villkor till semesterersättningar, säger Joakim Ekholm.
Han menar att det finns stor kompetens och taktisk skicklighet inom Kommunal.
– Det är en proffsig organisation med god kunskap om hur modellerna på arbetsmarknaden fungerar. Du kan skrika hur mycket du vill, men det finns alltid en motpart.
– Kommunal vet hur förhandlingarna går till. Ibland kan du som medlem bli frustrerad och tänka ’’kom igen då – säg något’’ – men tystnaden kan bero på att förhandlarna inte vill tappa mark vid förhandlingsbordet.

Joakim är förtroendevald och förhandlingsansvarig lokalt i Storstockholm. Han arbetar med arbetsrättsliga frågor, sitter i skyddskommittén och jobbar med bland annat MBL, överläggningar och individärenden.
– Kommunal är med i allt arbetsmiljöarbete från grunden. Mycket av detta ser man inte som exempelvis arbetet med standardiseringar av hjälmar och hur skyddskläder ska vara. Det är viktiga frågor som inte uppmärksammas.
– Det fackliga arbetet bygger på att vi på arbetsplatserna ställer krav på vad vi anser är säkert. Annars är risken att arbetsgivarna väljer det billigaste alternativet.
Ett tydigt vårtecken är de fackliga striderna om sommarledigheten.
– Varje år måste vi kämpa med att få ta ut vår lagstadgade semester under sommaren.
Facket bevakar medlemmarnas intressen och deltar i förhandlingar med arbetsgivarna även om personen i fråga kan ha gjort fel.
– Det handlar inte om att vi försvarar medlemmens handling, men vi värnar om kollektivavtalet och att individen blir rätt behandlad.

Brandmännens arbetsmiljö är extra utsatt jämfört med många andra yrkesgrupper.
– Kommunal är den största aktören av fler organisationer i Friska brandmän, ett arbete som handlar om att se över rutiner hur man hanterar kläder och utrustning som har utsatts för kontamination.
– Förr betraktades den som var mest sotig som den bästa brandmannen när man kom tillbaka till stationen. Det är totalt borta idag, säger Joakim.
Afa Försäkring och forskare på Karolinska Institutet genomför studier om riskerna för olika former av cancer i brandmännens arbetsmiljö. Kommunal deltar i detta arbete i en referensgrupp.

I takt med att allt fler multinationella företag etablerar sig inom offentliga branscher måste även fackförbunden arbeta mer gränsöverskridande. Kommunal ingår därför i federationen för offentliganställda i Europa, EPSU.
– Även där har Kommunal en brandman som är representant i en referensgrupp. Det betyder att vi har en röst direkt till beslutsfattarna i Bryssel, som påverkar vår arbetsmiljö.
Samarbetet med forskare har stor betydelse.
– Ska vi nå fackligt framgångar handlar det om att skaffa sig mer fakta på bordet och inte så mycket tyckande, säger Joakim Ekholm.

Läs mer om vad Kommunal gör för brandmän och bli medlem här!