Elvira Eriksson: Kränka tusentals – för att komma åt ingen?

DEBATT. De nya visitationsdirektiven är kränkande, anser Allmänna Supporterklubben.
ASK hoppas att fler klubbar följer AIK:s exempel, skriver ordföranden Elvira Eriksson i en debattartikel.

Annons

Individens rätt till sin egen kropp och att själv kunna styra över hur den vidrörs av andra människor har varit ett mycket aktuellt ämne de senaste åren. Lagar har skärpts och individer som inte klarar av att acceptera den enkla överenskommelsen, att våra kroppar oinskränkt är våra egna, har fått lämna sina arbeten, förlorat sina hedersuppdrag eller till och med ställts inför rätta.

Kanske är det vid första anblick en hisnande parallell vi drar mellan dessa händelser och hur Polisen, med hjälp av Riksidrottsförbundet, nu ställer krav på arrangörer av idrottsevenemang i Sverige att utöka visitationen till att inkludera våra allra mest privata kroppsdelar. Med vad är egentligen den stora skillnaden?

Det finns förstås en stor skillnad i syftet med handlingen. Om syftet med att ta någon på könet, eller brösten, är att hitta en olaglig pryl, då kan väl ändamålet helga medlen?
Men om inga olagliga prylar hittas då? Om tusentals individer, många av dem minderåriga, gång på gång och över hela landet, får sin integritet kränkt och resultatet uteblir? Om det dessutom inte finns några tydliga bevis för att det är i underkläderna som dessa föremål förs in på läktaren? Kan det fortfarande vara rättfärdigat?

Vi tycker inte det.

För trots att de nya visitationsreglerna satts i bruk så har inte den, av Polisen önskade, förändringen skett på svenska fotbollsläktare. Bengaliska eldar har fortsatt brinna. Alltså är insatsen inte heller i enlighet med de grundläggande och lagstadgade principerna om proportionalitet som Polisen har att följa.

Det är med stor lättnad vi nu ser hur maktfaktorer inom svensk fotboll såsom Svensk Elitfotboll (SEF), SFSU och AIK Fotboll sätter ner foten mot Polisen och Riksidrottförbundet. Vi hoppas att fler följer i deras spår. Här har man insett att vägen framåt för att upprätthålla och utveckla ett levande, starkt och positivt Fotbollssverige inte är förenlig med att ta sina gäster mellan benen.

Fakta:
Under våren presenterade Riksidrottsförbundet nya riktlinjer för visitation vid idrottsevenemang. Riktlinjerna innefattar bland annat att visitatören för upp armen mellan besökarens ben och med underarmen berör könsdelarna samtidigt som man med handen känner på bakfickorna.
Riktlinjerna innefattar också att kvinnliga visitatörer ska glida med baksidan av sina händer över kvinnliga besökares bröst.
Riktlinjerna har sedan varit en del av kravställningen från Polisen där de klubbar som inte efterföljer kraven riskerar repressalier såsom reducering av läktare eller i förlängningen indraget tillstånd.

Elvira Eriksson
Ordförande, Allmänna Supporterklubben