Polisens plan: Villkorstrappa och hårda straff mot klubbarna

Polisen planerar att straffa fotbollsklubbarna hårt även 2021 om de inte kommer till rätta med ordningsstörningar.
En riktlinje är att direkt plocka bort 10-25 procent av publikkapaciteten.
Det framkommer i ett nytt styrdokument som Fotboll Sthlm har tagit del av.

Annons

2020-säsongen spelades till största delen utan publik, vilket medförde att den infekterade konflikten mellan fotbollsklubbarna och polisen sattes på paus. Nu har Polisen tagit fram ett så kallat “handlingsstöd” där myndigheten beskriver hur de vill jobba med offentliga tillställningar framöver under 2021.

Dokumentet, som Fotboll Sthlm har tagit del av, är undertecknat av tjänstepersoner från Rättsavdelningen samt Noa (Nationella operativa avdelningen) som har huvudansvaret för Polisens idrottsstrategier sedan i höstas. Av dokumentet framgår att den övergripande strategin kvarstår. Det innebär att den repressiva linjen med villkorstrappan i centrum fortsätter. Kraftiga publikneddragningar är att vänta om det sker ordningsstörningar på arenorna, vilket enligt polisen ska ge arrangörerna större möjligheter att ingripa vid oroligheter.

”En begränsning av antalet åskådare bör initialt göras med ca 10-25 procent” står det i dokumentet vilket innebär att en neddragning på till exempel 10 000 platser hos AIK skulle vara tänkbar i ett förstasteg.

Polisen skriver hur klubbarna kan straffas även på andra sätt, såvida inte ”mindre ingripande åtgärder” anses tillräckliga. Myndigheten kommer bland annat ålägga arrangörerna ”utvidgad idrottsanläggning” om det sker ordningsstörningar, vilket innebär att klubbarna förväntas ta ansvar för större områden även utanför arenorna i samband med match.

Även visitationen kommer att ses över, enligt dokumentet.

Nedan läser du ett utdrag ur handlingsstödet.


Uppdatering 25 januari: Fotboll Sthlm har bett om en intervju med idrottsrådets ordförande Per Engström, men polisen har avböjt.

LÄS MER. Oskar Månsson: En ny plan som kommer att skada fotbollen