Oskar Månsson: Har du blivit slagen av en polis? Skyll dig själv!

Foto: Mitti.se

BLOGG. Några tankar om ett systemfel.

Annons

Om du blir slagen av en polis i samband med en fotbollsmatch får du skylla dig själv. Oavsett hur situationen har sett ut, hur du har agerat eller vilken typ av våld som det handlar om.

Ja, det är fortsatt den historiskt korrekta slutsatsen. Ingen polisman har blivit dömd för misshandel av en åskådare trots mängder av anmälningar och att flera brutala fall omskrivits och granskats på senare år.

Det senaste är att DN:s skickliga reporter Malena Johansson har följt upp de uppmärksammade fallen (batongslaget och ”Ska jag bryta fingret på dig”-episoden) i samband med derbyt Djurgården-AIK i maj. Precis som man kunde ana inleddes ingen förundersökning. Åklagaren Elisabeth Brandt har helt gått på polisens version och har inte ens hört målsägaren eller vittnen.

Elisabeth Brandt har enligt DN istället:

I) Tillsammans med kollegor tittat på filmen där en kille tydligt blir slagen och konstaterat att hon inte kan vara säker på att killen blir slagen.

II) Läst interna PM från polisen.

III) Tittat på Expressens film (det fanns inga filmer från polisens hjälmkameror) där en polisman hotfullt säger “Ska jag bryta fingret på dig?”

IV) Kommit fram till att det senare betyder ”Om du inte stoppar undan telefonen kan det gå så illa att jag måste ta tag i dig och då kan jag av misstag bryta av fingret.”

Ett uppenbart undermåligt utfört arbete, med andra ord. Å andra sidan är det ofta precis så här som systemet fungerar i praktiken. Den slutsatsen kan jag själv dra efter att ha synat ett antal uppmärksammade fall i detalj där mönstret upprepade sig.

I det större perspektivet, utanför fotbollens värld, får jag luta mig mot vad forskningen säger om systemet med polisens internutredningar. Och forskningen är återkommande mycket kritisk.

Stefan Holgersson, polisforskare och professor, ifrågasätter i sin rapport Sätta hårt mot hårt (2018) huruvida internutredningsenheten är fristående och oberoende. Holgersson försöker i rapporten få svar på hur ofta rikspolischefen och chefen för internutredningarna träffas, men den informationen vill Polismyndigheten inte ge ut.

Holgersson skriver:

Inget svar på den frågan alltså. Men i nästa stycke belägger Holgersson inte bara en tät relation, utan även en beroendeställning. Det är nämligen, anmärkningsvärt nog, rikspolischefen som sätter lönen för internutredningschefen.

Holgersson har, liksom andra forskare, också sett att ett fåtal poliser är kraftigt överrepresenterade i misshandelsfallen. Men eftersom risken är liten (eller obefintlig som i fotbollssammanhanget) att bli dömd och det inte finns något internt “lex”-system fortsätter de våldsbenägna poliserna nästan alltid att jobba på som om inget hade hänt, vilket enligt professorn länge har väckt irritation och protester internt.

Med andra ord är det som i supportervärlden: ett fåtal förstör för den stora, oftast skötsamma, massan. Och det kommer de fortsätta att göra. Det visar forskningen och inte minst Elisabeth Brandts nonchalanta arbete med all tänkbar tydlighet.

LÄS MER. Polisens batongslag utreds ej: ”Ser inte att det träffar”

Foto: Bildbyrån